full screen background image

Kağıt Konservasyon Laboratuvarı

Kağıt Konservasyon Laboratuvarı 

    Sakıp Sabancı Müzesi’nin ziyarete açılışının ardından faaliyete başlayan Kâğıt Konservasyon Laboratuvarı, Müzenin Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonunun korunması amacı ile kurulmuştur. Kâğıt konservasyonu uzmanları, kitap ve kâğıt halindeki tüm eserlerin düzenli bakımını yaparlar ve küratörlerin isteği doğrultusunda belirlenen eserleri onarırlar. Uygulamalarda eserlerin korunmasına ve estetik bütünlüğünün sağlanmasına özen gösterilirken, gelecekte geliştirilebilecek yeni teknolojiler ile esere tekrar müdahale edilme olasılığı göz önünde bulundurularak, geri alınması mümkün onarımlar yapılır.

Saklama / Muhafaza etme

  
 

Teşhir mekânlarında bulunmayan eserlerin tümü eser deposunda saklanır. Depo, eserlerin yıllar boyunca zarar görmeden korunacakları şekilde tasarlanmıştır. Çerçeveli eserler, raylar üzerinde kayan, kafes sistemlerine asılırken, mobilya ve tüm üç boyutlu eserler raflara yerleştirilerek, kitap ve tek yapraklar halindeki eserler ise kapalı kutular içine saklanarak dolaplarda korunurlar.

Sergileme

  
 

Müzede düzenlenen sergilerde eserlerin yerleştirilmesine yönelik çalışmalar, konservasyon uzmanlarının kontrolleri altında yürütülür. Sakıp Sabancı Müzesi uzmanları ve eser ödünç veren kurum temsilcileri ortaklaşa çalışarak, eserlerin vitrinlere ve diğer teşhir elemanlarına yerleştirilmesine eşlik ederler. Karşılıklı imzaladıkları raporlarda, eserlerin sergi öncesindeki ve sonrasındaki durumlarını tespit ederler. 

Belgeleme

  
 Sakıp Sabancı Müzesi koleksiyonundaki tüm eserler, fotoğrafları ile birlikte, fiziksel ve bilimsel künye bilgilerini içeren dijital ve basılı birer veritabanında bulunur. Eserlerin müze içindeki hareketi repertuvar defteri ile takip edilir. Konservasyonu yapılan eserler, konservasyon raporu ile işleme alınırlar. Sergilenen eserlerin fiziksel durumları ise, eser ödünç veren kurum ve Sakıp Sabancı Müzesi uzmanları tarafından hazırlanmış olan raporlar ile kontrol edilirler.