full screen background image

Konservasyon

Konservasyon

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Konservasyon Biriminin temel sorumluluğu, Müze koleksiyonunun bütünlüğü koruyarak gelecek nesillere güvenli bir şekilde aktarılmasına yardımcı olmaktır. Bu şekilde konservasyon uzmanları, hem kültür varlıklarının bozulmasına karşı koymuş, hem de ziyaretçi ve bilim insanlarının koleksiyonlardan azami derecede faydalanmasını sağlamış olurlar.

Müzede bulunan eserlerin güvenli bir şekilde saklanması, sergilenmesi ve belgelenmesi üzerine çalışan konservasyon uzmanları, geçici sergiler için ödünç alınan eserlerin de müze sınırları içindeki korunmasını üstlenirler. 

Uzmanlar,

   • Eserlere temizlik, pratik sağlamlaştırma ve onarım müdahaleleri yapmak
   • Eserlerin doğru şekilde paketlenerek taşınması için rehber olmak
   • Güvenli sergileme yöntemlerini sergi mimarı ile paylaşmak
   • Sergideki ve depodaki eserleri düzenli bir şekilde gözetim altında tutmak ile görevlidirler.

 

Sakıp Sabancı Müzesi sınırları içerisinde bulunan tüm kültür varlıkları, uluslararası konservasyon kurallarına uygun şartlarda korunmaktadır. Sıcaklık, nem ve aydınlatma ayarları kontrol altında tutulmakta; haşere ile mücadele, afet/risk yönetimi, taşıma ve paketleme alanlarında uzman kadrolar ile çalışılmaktadır.

Müze, bünyesinde bir Kağıt Konservasyon Laboratuvarı barındırmaktadır. Resim, mobilya, arkeolojik, dekoratif ve taş eserlerin konservasyonu ise ihtiyaç durumunda, bu malzemeler üzerinde uzmanlaşmış uzmanlar ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilir.

Konservasyon Terimi

Günümüz ve gelecek nesillerin faydalanmasını sağlamak adına, kültür varlıklarını korumak için yapılan çalışmalar ve alınan önlemlere konservasyon denir.* Konservasyon, ülkemizde “Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım” olarak adlandırılmakta, uygulamalar da tanıma uymaktadır.

* Yeni Delhi’de, 2008 yılının Eylül ayında düzenlenen ICOM-CC toplantısında genel konservasyon terimlerinin tanımları güncellenmiştir. Bu açıklama, kararlaştırılan “conservation” tanımının Türkçe tercümesidir.