full screen background image

Yetişkinler

Ömer Faruk Şerifoğlu ile "Galatasaray'dan Ankara'ya: Türk Resminin 100 yılı"

1908’de II. Meşrutiyet’in ilanı, birçok konuda olduğu gibi resim sanatı açısından da dönüm noktası olur; sanatçıların II. Meşrutiyet’i izleyen dönemde bir birlik oluşturma süreci ve Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin doğuşu, ressamlığın bir meslek olarak kavranmasının ilk adımını oluşturur. 1909-1910’da resim öğrenimi için Paris’e gönderilen ve I.  Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine yurda dönmek zorunda kalan bu genç sanatçıların arasında Feyhaman Duran da vardır ve “1914 Kuşağı” olarak tanımlanır.  

Bu grubun yurda dönüşü, cemiyete yeni bir canlılık kazandırır ve 1916 ilkbaharında, yine Abdülmecid Efendi’nin himayesinde, Galatasaraylılar Yurdu’nda 49 sanatçının, 190 eserinden oluşan ilk Galatasaray Sergisi açılır. Galatasaray Sergileri, Paris’teki salon sergilerine benzer bir kimlikle sanat hayatımızda uzun yıllar etkin bir rol üstlenmiş, her yıl bir jüri tarafından hazırlanan bu sergilere katılmak, ressam sıfatını kazanmak için bir gerek-şart olarak kabul edilmiştir. Türk Ressamlar Cemiyeti, Sanayi-i Nefise Birliği ve Güzel Sanatlar Birliği adlarıyla davam eden cemiyet, Galatasaray sergilerine paralel olarak 1923’den itibaren Ankara Resim sergilerini düzenler ve bu sergiler aksamadan 1980’e kadar devam eder.

Ömer Faruk Şerifoğlu’nun anlatımıyla gerçekleştirilecek dersler 20,27 Nisan, 4 ve 11 Mayıs Perşembe günleri  11.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Seminer ücreti 500 TL’dir.

Bilgi için aldemir@sabanciuniv.edu adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Telefonla bilgi için 0212 277 22 00 – (dahili 124)

Kayıt olmak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.