Açık Kültür, Paylaşılabilir İçerik ve Standartlar

Konuşmacı: İlkay Holt

Tarih: 10 Nisan, Çarşamba / 14:00

Yer: Sakıp Sabancı Müzesi digitalSSM

Sakıp Sabancı Müzesi’nin dijital arşiv platformu digitalSSM’in fiziksel mekânı, etkinliklerine İlkay Holt’un “Açık Kültür, Paylaşılabilir İçerik ve Standartlar” konulu konuşmasıyla devam ediyor.

Müze, arşiv ve kütüphaneler gibi kültür ve sanat kurumlarını yapısal bir dönüşüme hazırlayan dijital açılım, koleksiyonların, arşivlerin raflara, kapalı ortamlara veya sistemlere sıkışıp kalmadığı, herkes tarafından erişilebilir olduğu bir yapının temellerini atıyor. Açık kültür olarak adlandırılan bu yapı, tüm kültür ve sanat kurumlarının işleyişini değiştirirken, onların temel unsurlarının söz konusu süreçten nasıl etkileneceği üzerine soruları da beraberinde getiriyor. Kültürel alanı düzenleyen evrensel ilke ve standartlar, açık kültür ortamında kurumların hizmet anlayışlarına ve altyapılarına yansıtılabiliyor mu? Koleksiyon ve arşivlerin potansiyelleri, dijitalleşme sürecinde ne kadar korunabiliyor? Erişime açık koleksiyon ve arşivlerin kullanıcılar arasında paylaşımı noktasında nasıl bir yapı öngörülmeli?

İlkay Holt, digitalSSM’de gerçekleştireceği konuşmasında bu sorulara yanıt ararken, yaratıcılığı ve inovasyonu besleyen yeniden kullanılabilir dijital koleksiyonlar için açık lisansları ve teknik altyapı gereksinimlerini irdeleyecek.

Katılım ücretsizdir. Sınırlı kapasiteden dolayı https://bit.ly/2urd86Y adresinden kayıt yaptırılması gerekmektedir.

İlkay Holt:

İlkay Holt, kütüphanecilik lisans eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi ve Özyeğin Üniversitesi Yöneticiler için İşletme Yönetimi bölümlerinde yüksek lisans yaptı. Son sekiz yılı yöneticilik pozisyonunda olmak üzere, uzun yıllar Türkiye’de üniversite kütüphanelerinde (Koç ve Özyeğin üniversiteleri) çalıştı. ANKOS’ta (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) yönetim kurulundaki pozisyonu dahil on yıl görev aldı. Ağırlıklı çalışma alanları elektronik kaynak yönetimi, açık erişim ve açık bilimdir. Halen Creative Commons Türkiye Şube Temsilcisi, Uluslararası E-LIS açık arşivi Türkiye editörlüğü ve RDA (Research Data Alliance) Tarım Bilimleri Göstergeleri (Agricultural Science Indicators) Çalışma Grubu eşbaşkanlığı görevlerini yürütmektedir. 2016 yazından bu yana Londra’da bilgi yönetimi alanında serbest danışmanlık yapan Holt, şu anda COAR (Confederation of Open Access Repositories = Açık Erişim Arşivler Konfederasyonu) ve Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) için çalışmaktadır. Her iki organizasyonda açık erişim ve açık veri yönetimi konulu projelerde görev almakta, online kapasite geliştirme programlarını koordine etmektedir.