Akış/Flux Konferans Programı

7 Mart 2020 Cumartesi, 14:00

Beden Terbiyesi: Performans Öğrenilir mi, Öğretilir mi?

Moderatör: Prof. Dr. Ahu Antmen

Konuşmacı: Nezaket Ekici

 

14 Mart 2020 Cumartesi, 14:00

Bedenden Mekâna: Performansın Konu ve Kavramları

Konuşmacı: Doç. Dr. Eser Selen

 

14 Mart 2020 Cumartesi, 16:00

Titreşimler: Teknoloji, Deneyim ve Performans

Moderatör: Doç. Dr. Eser Selen

Panelistler: RAW (Selçuk Artut, Alp Tuğan), Erinç Seymen, Eda Sütunç

 

21 Mart Cumartesi, 17:00

Türkiye'de Çağdaş Dans ve Beden Kültürü

Konuşmacı: Prof. Dr. Tuğçe Tuna

Önemli Bilgiler:

  • Konferanslara katılım müze biletiyle ücretsizdir.
  • İngilizce-Türkçe simültane çeviri hizmeti verilecektir.
  • Konferans salonunun kapasitesi sınırlıdır.

 

7 Mart 2020 Cumartesi, 14:00

Beden Terbiyesi: Performans Öğrenilir mi, Öğretilir mi?

Moderatör: Prof. Dr. Ahu Antmen

Konuşmacı: Nezaket Ekici

Bu söyleşide, performans sanatçısı Nezaket Ekici kendi sanat eğitimi süreci içinde performansa yönelimini, Marina Abramović’le eğitim deneyimini, bir performans sanatçısı için ruh ve beden eğitiminin sanat pratiğine dönüşümünü ve kendi eğitimcilik deneyimlerini paylaşacak.

Prof. Dr. Ahu Antmen 1971’de Mersin’de doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. University of London Goldsmiths College’da yüksek lisansını, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ve Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Antmen, 20. Yüzyıl Sanatı, Sanat Eleştirisi ve Kuramı, Çağdaş Sanat Pratiği ve Çağdaş Türk Sanatı konusunda dersler vermektedir. Yayınlanmış çalışmaları arasında Kimlikli Bedenler, 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Ali Teoman Germaner ve Hale Tenger monografileri ve editörlüğü yaptığı Sanat / Cinsiyet: Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri kitapları bulunmaktadır.

Nezaket Ekici 1970’te Türkiye’de doğdu. Üç yaşında ailesiyle beraber Almanya’nın Duisburg kentine taşındı. Münih’te resim ve heykel eğitimi aldı. Ardından 2000’de Marina Abramović’ten performans eğitimi almak üzere Braunschweig kentine gitti. Şu anda yaşamını Berlin ve Stuttgart arasında sürdürmektedir. Ekici, 20 yıllık kariyeri boyunca dünyanın farklı bölgelerindeki müze, bienal, galeri ve festivallerde 250’den fazla performans gerçekleştirdi. Sanatçı gündelik hayat, çift kültürlü yetişme süreci, sanat tarihi ve mekâna özel durumlar gibi farklı konulardan yola çıktığı performanslarında her zaman izleyiciyle iletişim halindedir ve kendi bedenini bir ifade ve araştırma aracı olarak kullanmaktadır.

 

14 Mart 2020 Cumartesi, 14:00

Bedenden Mekâna: Performansın Konu ve Kavramları

Konuşmacı: Doç. Dr. Eser Selen Bu konuşmada performans düşüncesi ve çağdaş sanat pratiğinin içine yerleşmiş beden ve mekân kavramları, eleştirel ve feminist bakış çerçevesinde incelenecektir. Performans biçimselliğinde üretilen örneklerden yola çıkarak, var oluş, yok oluş, cinsiyet ve cinsellik, ırk ve etnisite, din, egzotiğin üretimi, sansür gibi konu ve kavramların çağdaş sanat ekseninde nasıl deneyimlendiği tartışılacaktır.

 

14 Mart 2020 Cumartesi, 16:00

Titreşimler: Teknoloji, Deneyim ve Performans

Moderatör: Doç. Dr. Eser Selen Panelistler: RAW (Selçuk Artut, Alp Tuğan), Erinç Seymen, Eda Sütunç

Görsel, işitsel ve dokunsal alanlarda üretim yapan sanatçıların sıklıkla yoğunlaştıkları konulardan biri ürettikleri işlerin deneyimlenme süreçleridir. Deneyim, sanatçının, işlerini oluşturduğu teknoloji, biçim ve kavramların kesiştiği noktada performansıyla, aynı zamanda da izleyicinin bu performansa katılımıyla ortaya çıkar. Doç. Dr. Eser Selen moderatörlüğünde gerçekleşecek panel, deneyim kavramının sanat pratiklerindeki yerini teknoloji ve performans başlıkları ekseninde tartışmaya açacaktır.

Doç. Dr. Eser Selen görsel sanatlar alanındaki işlerinde bedenle mekânın sınır deneyimlerini enstalasyon, performans ve video aracılığı ile izleyiciye taşır. Bedenin izlerini hem mekânda hem de bedeni bir mekân olarak araştırır. Selen, yurt içinde ve yurt dışında No Vacancy Gallery, (Melbourne), ARCOmadrid, Çağdaş Sanat Müzesi (Istanbul), Aksanat (İstanbul), 5th Floor Dance Theater (New York), Ram Gallery (Rotterdam), Kasa Galeri (İstanbul), Atelje and 212 Theatre (Belgrad) gibi sanat kurumlarında sergilere katılmış ve performanslar yapmıştır. Akademik çalışmalarında queer kuram, feminizm ve çağdaş sanatı performans odağında inceleyen Selen, Gender Place and Culture, Kybernetes ve Women & Performance gibi akademik dergilerde yayınlanan yazılarının yanı sıra yurtiçi ve yurt dışında birçok konferansa konuşmacı olarak katılmıştır. Halen Kadir Has Üniversitesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde Doçent olarak görev yapmaktadır.

RAW, yaratıcılığı kendine özgü yöntemlerle ifade etmek için yola çıkmış bir ses ve görüntü grubudur. Kullandıkları ses ve görüntü ham maddelerini eş zamanlı olarak programlayarak (live-coding) canlı performansa dönüştüren ekip Selçuk Artut ve Alp Tuğan’dan oluşmaktadır. Berlin, Tokyo, Londra, Helsinki, İstanbul, Belgrad ve Viyana gibi birçok farklı şehirde çeşitli elektronik müzik ve medya etkinliklerinde sahne alan RAW, tepe kameraları ve büyük ekranlarda yansıtılan kod görünümleri aracılığıyla, sahnede üretilmekte olan işitsel ve görsel performansı gözler önüne sunmaktadır. Ortaya çıkan görsel ve işitsel deneyim, doğaçlama biçimleri yapısında gürültü, elektronik, tekno, minimal ve ambient estetik anlayışları arasında dolaşmaktadır.

Selçuk Artut sanatsal araştırmaları ve üretimlerinde insan ve teknoloji ilişkisinin teorik ve pratik boyutlarına odaklanır. Artut’un çalışmaları Dystopie Sound Art Festival (Berlin, 2018), Moving Image NY (New York, 2015), Art13 London (Londra, 2013), ICA London (Londra, 2012), Art Hong Kong (Hong Kong, 2011) ve 10. İstanbul Bienali’nde (İstanbul, 2007) sergilenmiş ve Artsy, Creative Applications, CoDesign, Visual Complexity, CNN GO gibi mecralarda yer almıştır. Halen, ses ve etkileşim dersleri verdiği Sabancı Üniversitesi’nde Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı programını yürütmektedir. 1998 yılından beri üyesi olduğu post-rock avangart müzik grubu Replikas’la birçok albüm çıkarmıştır. 2016 yılında, canlı kodlama yöntemiyle işler üreten, ses ve görüntü performansı ikilisi grubu RAW’u kurmuştur.

Alp Tuğan yaratıcı kodlama, bilgisayar destekli sanatlar, etkileşim tasarımı ve ses sanatları üzerine çalışmaktadır. Bugüne kadar çeşitli sergi ve projelerde görsel/işitsel işleriyle yer almıştır. Selçuk Artut’la beraber kurdukları canlı kodlama grubu RAW bünyesinde 2016’dan bu yana görsel/işitsel performanslar gerçekleştirmektedir. Bunun yanında Özyeğin Üniversitesi, İletişim Tasarımı Bölümü’nde Yaratıcı Kodlama ve Ses Tasarımı üzerine dersler vermektedir.

Erinç Seymen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Bob Flanagan üzerine yazdığı tez ile yüksek lisansını tamamladı. Militarizm, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim kodları, toplumsal cinsiyet, milliyetçilik gibi konular üzerine çeşitli konferanslara katıldı. Siyahi, Kaos GL gibi dergilerde yazıları yayınlandı. 2002 yılından itibaren, İstanbul, Ankara, Viyana, Paris, Londra, Helsinki, Lizbon ve Eindhoven’da kişisel sergiler açtı ve karma sergilere katıldı. İstanbul’da yaşayan ve çalışan Seymen, Galeri Zilberman tarafından temsil ediliyor.

Eda Sütunç Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde lisansını, yüksek lisans derecesini ise dekanlık bursu ile gittiği School of the Art Institute of Chicago’da tamamladı. Avusturya, Almanya, Hollanda, ABD, İngiltere, Sırbistan ve Türkiye’de çeşitli sergilere katıldı, 2017 yılında Celeste Art Prize’da ikincilik ödülü aldı. Beden odaklı pratiğinde sanal gerçeklik, heykel, video gibi farkı medyumlar kullanarak üretimini sürdürmektedir. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

 

21 Mart Cumartesi, 17:00

Türkiye'de Çağdaş Dans ve Beden Kültürü

Konuşmacı: Prof. Dr. Tuğçe Tuna

1960 sonrası Türkiye'de çağdaş dans tarihine genel bir bakış sunulacak konuşma, çağdaş dans sanatçıları, eğitmenleri ve koreograflarının çağdaş dans anlayışları ile beden kültürüne, felsefesine etkilerini yansıtan örnekler içermektedir. Ülkemizde çağdaş dans üretimi, sunumu, algısı ve bedene yaklaşım metotlarıyla, beden odaklı diğer disiplinlere de değerek günümüz gösteri sanatlarına büyük bir ivme ve farkındalık kazandırmıştır.

Tuğçe Tuna ödüllü bir koreograf, çağdaş dans ve performans sanatçısı, güncel hareket teknikleri ve çağdaş dans sanatı eğitmeni ve yanı sıra beden odaklı terapi alanında çalışmaktadır.  Sanatçı 1993’ten beri uluslararası festival, organizasyon ve akademilerde, koreografisini yaptığı disiplinlerarası dans ve performans sanatları eserleri, çağdaş dans ve güncel hareket teknikleri eğitmenliği, beden odaklı dans ve hareket terapisi çalışmalarıyla yer almaktadır. Akademik dans eğitmenliği 1996 yılında başlamış olan Tuna; 2001’de bağımsız üretim politikası kapsamında psikosomatik ve mekân-beden-hafıza odaklı yere özgü eserler üretmeye başlamıştır.  Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Çağdaş Dans Anasanat Dalı başkanlığını sürdüren Prof. Tuğçe Tuna, 2015'de, Türkiye'de ve Avrupa'da bir ilk olan Çağdaş Dans Yarı Zamanlı Eğitim programını hayata geçirmiştir. Belçika doğumlu sanatçı İstanbul'da yaşamaktadır.


Sayın ziyaretçilerimiz, sağlığınızı önemsiyoruz ve müzemizi gönül rahatlığıyla gezebilmeniz için temiz ve hijyenik bir ortam sağlamak amacıyla yoğun tedbirler alıyoruz.

  • Müzemizin ortak alanları günlük detaylı temizliğin yanı sıra dezenfektan ile düzenli temizlenmektedir.
  • Kişisel sağlığınız için müzemizin giriş ve çıkışlarında, tuvaletlerde, mağazada ve MSA’nın Restoranı’nda  bulabileceğiniz dezenfektan sıvıları kullanmanızı öneririz.