Kültürel Miras Yönetiminde Bellek Kurumlarının Rolü

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) dijital arşiv platformu digitalSSM, fiziksel mekânına kavuşuyor. SSM’nin kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği tüm sergi ve etkinliklerin yanı sıra kalıcı koleksiyonlara dair içeriklere erişim imkânı sağlayan mekânda araştırmacılar sergi katalogları, kurulum video ve görselleri, sesli rehberler, küratörlü tur, konferans ve sanatçı konuşması kayıtları da dahil olmak üzere Müze’nin arşivi üzerinden araştırma yapabilecekler.

2013 yılında Müze koleksiyonlarındaki eserlerle birlikte Abidin Dino ve Emirgan arşivlerini online erişime açan SSM, 2019 yılı itibariyle sergi tarihini de erişime açarak, koruma ve erişimin yanı sıra müzecilik alanındaki çalışmalara ilham vermeyi amaçlıyor.

Sabancı Üniversitesi’ne bağlı bir üniversite müzesi olmanın getirdiği akademik misyon ve çokyönlü müzecilik anlayışı doğrultusunda kurulan digitalSSM, aynı zamanda kültürel kurumlarda arşivcilik, dijital arşivleme, dijital sanatın korunması gibi alanlar üzerine konuşmalara ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek digitalSSM etkinlikleri Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden Prof. Dr. Yaşar Tonta’nın “Kültürel Miras Yönetiminde Bellek Kurumlarının Rolü” başlıklı konuşmasıyla açılacak. 8 Mart 14:00’te gerçekleştirilecek konuşmada; kütüphane, arşiv ve müze gibi bellek kurumlarının dijital çağa uyum süreci odağında geliştirdiği stratejiler incelenecek.

Kültürel Miras Yönetiminde Bellek Kurumlarının Rolü

Prof. Dr. Yaşar Tonta – Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Kütüphane, arşiv ve müze gibi bellek kurumlarının genellikle geçmişle ilgili olduğu düşünülür. Oysa kültürel mirasın yönetiminde ve kültürel miras ürünlerinin kuşaktan kuşağa aktarılmasında çok önemli rol oynayan bu kurumlar gelecekle ilgilidir. Dijital çağda yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerle birlikte kültürel miras ürünleri giderek çeşitlenmekte, dijitalleşmekte ve “yakınsamakta”dır. Bellek kurumlarının bu meydan okumaya karşı hazırlıklı olma, bu süreci iyi yönetme, dijital kültürel mirasın geleceğini güvence altına alma sorumlulukları vardır. Bu sunuşta kullanıcıların kültürel miras ürünlerine erişmelerini sağlayan bellek kurumlarının dijital geleceği biçimlendirmede karşı karşıya kaldıkları sorunlar ve bu sorunların çözümü için geliştirilen stratejiler gözden geçirilmektedir.

Prof. Dr. Yaşar Tonta:

Bilgi erişim, bilgi mimarisi, bilgi sistemleri tasarımı, ağa dayalı bilgi hizmetleri, dijital kütüphaneler, elektronik yayıncılık, açık erişim, kültürel miras ve bibliyometri konularında dersler vermekte ve araştırmalar yapmaktadır. TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin (ULAKBİM) kurucu müdürü, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı, NATO Araştırma ve Teknoloji Örgütü (R&TO) Bilgi Yönetimi Komitesi’nin (BYK) seçilmiş başkanı ve BYK’nin Elektronik Bilgi Yönetimi Seminer Dizisinin yöneticisi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Dünya Belleği İhtisas Komitesi Başkan Vekili olarak görev yapmıştır. Avrupa Komisyonu (en son MedOANet ve PASTEUR4OA projeleri) ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde görev almıştır. JASIST ve Journal of Informetrics gibi dergilerde yazıları yayımlanan Tonta, Türk Kütüphaneciliği ve Bilgi Dünyası adlı derginin de editörlüğünü yapmıştır. Halen Information Development ve LIBER Quarterly dergileri de dahil olmak üzere çeşitli dergilerin danışma kurullarında görev yapmaktadır. Bilgibilim ve Teknoloji Derneği (ASIS&T) de dahil çeşitli derneklerin üyesidir ve IMCW, ICKM, ISSI ve ELPUB gibi çeşitli uluslararası konferansların düzenleme ve program komitelerinde yer almıştır. Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülü’nü almıştır (2010). Humboldt Üniversitesi’nde (Berlin, Almanya) konuk profesör olarak görev yapan Tonta, Hacettepe Üniversitesi Bilim Kurulu üyesidir. Kütüphanecilik ve Bilgi Araştırmaları konusundaki eğitimini Hacettepe Üniversitesi (lisans ve yüksek lisans), Galler Üniversitesi (yüksek lisans) ve Berkeley’deki California Üniversitesi’nde (doktora) tamamlamıştır.

Kültürel Miras Yönetiminde Bellek Kurumlarının Rolü

Tarih: 8 Mart 2019

Saat: 14.00-15.00

Katılım ücretsizdir. Sınırlı kapasiteden dolayı https://bit.ly/2V6Z6CK adresinden kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için: Osman Serhat Karaman, digitalssm@sabanciuniv.edu