Müzede Tarihin Sesi İÜ OMAR Klasik Türk Müziği Konserleri

Belgesel Konser

Arşiv Kayıtlarından Ses ve Görüntülerle “Atatürk’ün Anısına”

Şef: Gönül Paçacı Tunçay

10 Kasım Pazar, 15:00

Etkinlik müze ziyeretçilerine ücretsizdir.

 

Kayıt için tıklayınız.

 

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) “Müzede Tarihin Sesi” adlı yeni bir etkinlik serisine ev sahipliği yapıyor. İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (İÜ OMAR) işbirliğiyle gerçekleşecek etkinlik serisi, 10 Kasım Pazar “Arşiv Kayıtlarından Ses ve Görüntülerle ‘Atatürk’ün Anısına’” konseriyle açılacak. Atatürk’ün sevdiği şarkıların seslendirileceği ve bu konudaki arşiv araştırmalarının sunulacağı etkinlikte aynı zamanda, Türkiye tiyatro tarihinin öncülerinden yönetmen, oyuncu ve yazar Vasfi Rıza Zobu’nun Atatürk’le anılarını aktardığı söyleşi kaydının da ilk gösterimi yapılacak.

 

PROGRAM AKIŞI

 

Belgeler Eşliğinde Atatürk'ün Müzik Anlayışı

M. Nurettin Selçuk / Rast-Segâh Ağıt “Yok gayrı bizlere uyku dinek”

(Şiir: Behçet Kemal ÇAĞLAR)

Atatürk’ün ölümü üzerine yazılmış olan bu şiir, ünlü ses sanatkârı ve bestekâr Münir Nurettin Selçuk tarafından bestelenmiş ve icra edilerek kaydedilmiştir. Giriş bölümü serbest üslupta ve usûl kullanmadan bestelenerek icra edilmiş olan eser uzun yıllar sonra, İcra Heyeti’nin yeni kadrosunun eski şeflerinin ses kaydına iştirakiyle yeniden seslendirilecektir.

Anonim / Isfahan (Harbe giden askerlerin marşı) "Ey gaziler yol göründü"

Anonim / Muhayyer Türkü “Sarı zeybek”

Saadeddin Kaynak / Hüseyni Eser "Yanık Ömer

 

"Kısa Belgesel "Vasfi Rıza ile Görüşme"

Dellalzade / Isfahan Yürük Semai "O güzel gözlerine hayran olayım"

 

Sevdiği eserler

Refik Fersan / Rast Peşrev

Giriftzen Asım Bey / Rast Şarkı “Hâb-gâh-ı yâre girdim”

Hacı Fâik Bey / Rast Şarkı “Nihansın dideden ey mest-i nâzım”

Hacı Ârif Bey / Segâh Şarkı “Olmaz ilaç sîne-i sad-pâreme”

Anonim / Segâh İstanbul Türküsü “Allı yemeni”

Râkım Elkutlu / Hicazkâr Şarkı “Visal-i yar ile mest ol”

Lavtacı Ovrik Efendi / Hicazkâr Şarkı “Mestim bu gece”

Tatyos Efendi / Hicazkâr Şarkı “Mâni oluyor”

Çorlulu Âşık / Hicazkâr Türkü “Aldı beni, aldı beni iki kaşın arası”

Anonim / Hicazkâr Türkü “İzmir’in içinde vurdular beni”

 

Gönül Paçacı Tunçay Hakkında

(OMAR Türk Müziği İcra Heyeti Şefi)

İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği Nazariyatı ve İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler bölümlerinden mezun oldu. 1994’te İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve sanatta yeterlilik (doktora) derecelerini tamamladı. 1983’te İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi İcra Heyeti’ne katıldı. 1991-1998’de İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarında “Solfej-Nazariyat”, 2004-2009’da İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümünde ve 2004-2011’de Bahçeşehir Üniversitesinde “Türk Müziği”, 1992-2017’de ise Boğaziçi Üniversitesinde “Osmanlı Müzik Teorisi” dersleri verdi. Bestelerinden bir seçki, 1995’te İnci Çayırlı’nın seslendirdiği ve Kalan Müzik’in yayınladığı bir albümde toplandı. 2011’de İcra Heyeti şefliğine atanan Paçacı Tunçay, aynı zamanda İÜDK Müzikoloji Bölümüne bağlı Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Lisans Programının ve İÜ Rektörlüğüne bağlı Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezinin (OMAR) kurulmasını sağlamış ve bu merkezin müdürlüğüne atanmıştır. Sanatçı hâlen İÜ OMAR müdürü, OMARŞİV Projesinin yürütücüsü ve Türk Müziği İcra Heyeti şefi olarak görev yapmaktadır. Sanatçının İstanbul: Müziğin Renkleri, Neşriyat-ı Mûsıkî / Osmanlı Müziğini Okumak, Osmanlı'nın Sesleri ve Türk Müzik Geleneğini Yaşatanlar gibi kitap, DVD veya albüm formatında yayınlanan çalışmalarının yanı sıra makale ve araştırma yazıları bulunmaktadır.

 

Türk Müziği İcra Heyeti

Şef

Gönül PAÇACI TUNÇAY

Sesler

Lebriz GÜNER GUNCA / Oya İŞBOĞA / Merve UTANDI KALKAN / Nilay

Kulaksız

Işık ERSİN / Hasan KİRİŞÇİ / Serhat OSKAY / Enis TOMBUL

Sazlar

Caner CAN (Kanun) / Ömer Şahin EREN (Ney) / Burak MALÇOK (Ney) / Fatih OVALI (Tanbur) / Pınar SOMAKÇI (Kanun) / Nağme YARKIN (Klasik Kemençe) / Oray YAY (Daire) / Mine YENER (Tanbur)  

 

OMAR Hakkında

2012’de İstanbul Üniversitesi bünyesinde faaliyete başlayan OMAR, Türk musikisinin “uygulama”, “icra” ve “eğitim” aşamalarının akademik bir çerçevede yürütülmesi amacını taşımaktadır. Cumhuriyet döneminde Belediye Konservatuarı ve İÜ Devlet Konservatuarı olarak devam eden, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk resmi müzik kurumu Darülelhan’ı model alan OMAR, yayınlarıyla Osmanlı müzik tarihi eser birikimine erişimi kolaylaştırmaktadır. Musiki eserlerinin bilimsel kriterlerle incelenmesi ve tasnifini içeren bu yayınlar OMAR’ın Türk Mûsıkîsi Tasnif ve Tesbit Heyeti tarafından gerçekleştirilmektedir. Akademik çalışmalarını, İÜ Devlet Konservatuarı Geleneksel ve Modal Müzikler Ana Bilim Dalı Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Bölümü’yle işbirliği halinde sürdüren OMAR, uygulama çalışmalarını da kendi bünyesindeki Türk Müziği İcra Heyeti’yle gerçekleştirmektedir. Türk Müziği İcra Heyeti OMAR bünyesinde, başta Osmanlı Arşivi’nde bulunan yazma müzik eserleri olmak üzere çeşitli nadir nota örneklerinin seslendirildiği konserler ve ses kayıtları yapmaktadır.