Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması

PROGRAM

14.00 Konferans
Canlı Tutma Stratejileri: Performans Sanatının Korunması
Louise LAWSON – Konservasyon Yöneticisi, Zamana Dayalı Medya, TATE Modern

14.45 Soru-Cevap

*Konuşma dili İngilizce’dir, Türkçe’ye simultane çeviri yapılacaktır.
*Kayıt yapılması gereklidir.

Özet:
Bu sunum, performansa dayalı sanat eserlerinin koleksiyonlara alımı ve orada hayatını sürdürmeleri ve evrilmeleri süreçlerine odaklanmakta, beklenmedik sonuçlarla ilişkimizi sürdürüp korumak ve bu olasılığı kabullenmek için konservasyon bağlamında uygulamamız gereken değişiklikleri irdelemektedir. Performans içeren sanat eserlerinin, hâlihazırda var olan süreçlere katılmasının güçlüğünden hareketle, konservasyon dahilinde yeni yöntemler bulmanın zorunlu olduğu kabul edilir. TATE Modern’in Zamana Dayalı Medya Konservasyon Yöneticisi Louise Lawson, konuşmasında günümüzde bu konuda yapılan çalışmalara ışık tutacak ve bu sanat eserlerinin doğası gereği sundukları zorluklarla bağlantılı olarak konservasyonun nasıl yaşayan ve evrilen bir sürece dönüştüğünü irdeleyecek. Konuşma, dokümantasyona odakla bu eserlerin nasıl belgelendiğini ve kayıt altına alındığını incelerken, dijital teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni dokümantasyon tekniklerine de değinecek.

Konuşmacı Hakkında:
Louise Lawson, TATE Modern’de Zamana Dayalı Medya Konservasyon Yöneticisi olarak çalışmaktadır. Kurumun zamana dayalı medya konservasyonunun stratejik yönetimi, geliştirmesi ve gerçekleştirilmesine dair her unsurundan sorumludur. Bu çalışma sergi, sergileme yöntemleri, eser alımı, eser ödünç verme, dijital eser depolarının geliştirilmesi gibi koleksiyon bakımı girişimleri dahil olmak üzere geniş yelpazeden proje ve programları içermektedir. Lawson, bugünlerde TATE Koleksiyonu’nda bulunan, performansa dayalı sanat eserlerinin dokümantasyonu ve konservasyonuna odaklı araştırmalarını sürdürmektedir.