Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan önlemler doğrultusunda, çalışanlarımız, sanatçılarımız ve ziyaretçilerimizin korunması amacıyla Sakıp Sabancı Müzesi 30 Nisan 2020 tarihine kadar ziyarete kapanmıştır. Detaylı bilgi için

Picasso İstanbul'da

Sabancı Holding’in sponsorluğunda düzenlenen Picasso İstanbul'da sergisinde, 20. yüzyılın en büyük sanatçılarından Pablo Picasso'nun tüm dönemlerini kapsayan 135 eseri sergilendi.

Türkiye'de Batılı bir sanatçıya ayrılan ilk büyük sergi olma özelliğini taşıyan Picasso İstanbul'da sergisinin eser seçimi, sanatçının torunu Bernard Ruiz-Picasso tarafından yapıldı.

FABA ve İstanbul Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen sergide, Paris ve Barselona'daki Picasso müzeleri, Lille Modern Sanatlar Müzesi, Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte (FABA) ve aile koleksiyonlarından derlenen eserleriyle sanatçının ünlü fotoğrafçılar tarafından çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.

Öğrenci programları

"Picasso İstanbul'da" sergisindeki eğitim programları 5 - 7, 8 - 11, 12 - 14, 15 - 18 yaşları için farklı gruplarda tasarlandı. Atölye çalışmalarına katılan bütün çocuklar ve gençler Picasso'nun İstanbul'unu resmetti. Ücretsiz olarak düzenlenen atölye çalışmalarına katılan çocukların en büyük ödülü bu sergi nedeniyle hazırlanan Ben Picasso adlı bir kitap oldu.

Yetişkin programları

Her Çarşamba saat 20.00'de yapılan Galeri Sohbetleri yaklaşık 20 dakika sürdü. Haftanın Sanat Eseri üzerinde ressamın yapmış olduğu sanatsal seçenekler incelenip, her bir seçimin ortaya çıkan eserin görünümü ve işlevini nasıl etkilediğinin irdelendiği konuşmalarda, ışık, renk, bakış açısı ve içerik gibi resme ait unsurlar da analiz edildi.

Her Cumartesi saat 14.00'de yapılan Galeri Sohbetleri ise yaklaşık 45 dakika sürdü. Belirli bir temaya bağlı olarak birden fazla sanat eserine odaklanılan konuşmalarda ressamın yaklaşımı, ilham kaynaklarını nasıl yorumladığı, kullandığı teknik, parçası olduğu bir akım, etkilendiği bir konu veya tarihi olaylar işlendi.

Engelli ziyaretçi programları

İşitme engelli ziyaretçiler için düzenlenen yaklaşık 45 dakikalık programlarda aktarılan bilgiler, gruba refakat eden kişi tarafından işaret diline çevrildi.

Görme engelli ziyaretçiler için cuma günleri iki seans halinde düzenlenen 90 dakikalık programların her birinde sergide yer alan tek bir eser üzerinde yoğunlaşıldı.

Defne yapraklı adam portresi (Portrait d'homme au laurier)

Akşam vaktinde sanatçının ailesi (Velada familiar)

Şallı kadın (La mujer del mechón)

Bilim ve merhamet için etüt (Etude pour Science et charité)

Yoksulların yemeği (Le Repas frugal)

Vittel şişeli natürmort (Nature morte à la bouteille de Vittel)

Ağlayan kadın (La femme qui pleure)

Anne ile çocuk (Femme et enfant)

Oyunlar (Les jeux)

Modernizm, Picasso ve Türk resmi

Prof. Semra Germaner (Mimar Sinan University, Istanbul)
08.02.2006 19:00

Sanatını yaşamıyla özdeşleştiren, sürekli araştıran, sanatı sorgulayan ve yapıtıyla sanat alanına büyük özgürlük getiren Picasso, 20. yüzyıl başının modernizm anlayışının
temel ilkelerini uygulamış ve bu yönüyle çağının sanatını ve sanatçısını derinden etkilemiştir. Semra Germaner konuşmada, Picasso’nun yaratıcısı olduğu modernizmin
başlıca akımlarından kübizmin biçimsel ve kavramsal nitelikleri üzerinde duruyor ve geç kübizmin Türk sanatına etkilerinden örnekler vererek söz ediyor.

Picasso'nun baskı ve gravürleri

Paul Poudade (French Ambassador, Ankara)
10.02.2006 19:00

Mavi Döneminde çeşitli baskı teknikleriyle denemeler yapmaya başlayan Picasso, kısa bir sürede ustalaştı. Daha ilk denemelerinden biri olan “Yoksulların Yemeği”, yapıldığı
dönemin karamsar havasını yansıtmanın yanısıra, teknik olarak Picasso’nun daha sonra yapacağı gerçeküstücü baskıların temellerinin de bu yıllarda atıldığına işaret eder. Paul
Poudade, Picasso’nun baskı ve gravürlerinin öyküsünü, Picasso İstanbul’da sergisinde yer alan eserler üzerine yoğunlaşarak anlatacak.

Bulmak, Eklemek, Dönüştürmek: Picasso'nun "İnşa Edilmiş" Heykelleri

Prof. Elizabeth Cawling - University of Edinburgh
15.02.2006 19:00

Kübist dönemde Picasso, geleneksel modelleme ve oyma tekniklerini geride bırakıp birleştirme eserler yapmaya başlamış, böylece heykel sanatında kalıcı bir devrim
yaratmıştır. Elizabeth Cowling, konuşmasında Picasso’nun bu teknikle yaptığı en ünlü ve etkili heykelleri, malzeme seçimi, yöntem ve amaç açısından mercek altına alıyor.

Picasso ve Sahne Çalışmaları

Dr. Erik Naslund - Dansmuseet, Stockholm
22.02.2006 19:00

Picasso, 1917 yılında Serge Diaghilev’in Rus Bale Grubu’nun sahnelediği “Parade” balesinin sahne ve kostüm tasarımını yapmıştı. Bunu takip eden yıllarda sahne sanatları Picasso’nun yaşamında ve sanatında önemli bir yer tutmaya başladı. Naslund konuşmasında, bu etkileri dönemin teatral ve dekoratif akımlarının çerçevesinde inceliyor.

Picasso ve Şairler: Simgecilikten Gerçeküstücülüğe Yaratıcı Diyalog

Prof. Dr. Peter Read - University of St. Andrews
24.02.2006 19:00

Yirminci yüzyılın en önemli şair ve yazarlarından Max Jacob, Guillaume Apollinaire, Gertrude Stein, Jean Cocteau, André Breton, Paul Eluard, Louis Aragon ve Jacques Prévert
Picasso’nun yakın dostlarıydı. Peter Read konuşmasında, kendi de birçok şiir ve oyun yazan Picasso’nun edebi akımlara verdiği çeşitli tepkiler, şair dostlarının portreleri ve kitap illüstrasyonları yoluyla, edebiyata olan ilgisinin resim ve heykellerine nasıl yansıdığını inceliyor.

Biçimden Biçime Picasso

Dr. Deepak Ananth (Caen, Ecole des Beaux Arts)
01.03.2006 19:00

Picasso’nun bir sanatçı olarak başarısı, en derin teorik çerçevelerden yola çıkarak birçok kez yorumlanmış, bu eleştirel yazıların sayısı ve kapsamı ise çok ciddi bir külliyat
oluşturmuştur. Metinlerden oluşan bir labirenti andıran bu çalışma ve araştırmalar, kendi içlerinde birçok ipucu barındırmaktadır. Bu konuşmada, çok yönlülük açısından benzersiz bir sanatçı olan Picasso’nun araştırılmasında kullanılmış çeşitli düşünce tarzlarının bir araya getirilmesine çalışılacaktır.

21. Yüzyılda Picasso

Prof. Robert Rosenblum (NY Guggenheim Museum)
10.03.2006 19:00

Picasso’yu anlayış biçimimiz son elli yılda o denli değişmiştir ki, en tanıdık eserleri bile bugün tamamen farklı görünmektedir. Rosenblum bu konuşmasında üç başyapıt,
Avignon’lu Kızlar (1907), Ayna Karşısındaki Kız (1932), ve Guernica (1937) üzerine yoğunlaşıp, kilit öneme sahip eserleri algılama biçimimizin zamanla nasıl zenginleşip karmaşıklaştığını inceliyor.

"Model Olarak Resim: 1953-1973"

Marie Laure Berdanac (Louvre Museum)
15.03.2006 19:00

Picasso, hayatının son yirmi yılında (1953-1973) resim sanatını bir model olarak kullanmıştır. Eski ustalar ve Empresyonistlerin yapıtlarını kendine tema edinen sanatçı, bir
bakıma resmin resmini yaparak kendi geç dönem üslubunu yaratmıştır. Özgürlüğü açısından etkileyici de olsa, bu çalışma biçimiyle ilgili “Resim benden kuvvetlidir, bana
istediğini yaptırır” diye konuşan Picasso, aynı dönemde olağandışı erotik temaları öne çıkararak bir bakıma yaklaşmakta olan ölüme karşı da bir mücadele veriyordu. Marie-
Laure Bernadac konuşmasında, karmaşık kaynakları ve çok çeşitli teknikleriyle ilginç olan, ve Picasso’nun en üretken dönemi olan bu geç dönemi örneklerle irdeleyecek.

"Picasso ve Yazı Sanatı: Çizer Gibi Yazmak"

Prof. Pepe Karmel (University of New York)
17.03.2006 19:00

1912’de resim ve heykelin de bir nevi yazı olduğunu düşünmeye başlayan Picasso, sanat eserinin dış dünyayı yansıtan bir aynadan ziyade, işaretlerin bir şekilde düzenlenmesi
olduğu kanısına varır. Kübizm akımınında kilit öneme sahip olan bu düşünceye 1924 yılında geri dönen sanatçı, noktalardan ve birbiriyle kesişen çizgilerden oluşan, ve kaligrafi sayfalarını ya da astronomik haritaları andıran bir dizi çizim yapar. Pepe Karmel, bu konuşmada bir yazı çeşidi olarak çizim kavramını çözümleyip, bunun Picasso ve diğer 20. yüzyıl ressamları üzerindeki etkisini izleyecek.

"Dünyada Picasso: Sanatın Merkezinde Bir Yabancı"

Prof. Michael FitzGerald (Trinity College, Connecticut)
22.03.2006 19:00

20. yüzyılın ilk yıllarında sanat dünyasının merkezi olan Paris’te, Picasso’nun zor şartlar altında yaşayan bir göçmen konumundan, sanat aleminin öncülerinden biri olmaya uzanan yolculuğunda, tüccarlar, koleksiyoncular ve eleştirmenlerle olan ilişkilerini inceleyen Michael FitzGerald, bu ilişkilerin Picasso’nun dünya çapındaki itibarının gelişmesi ve diğer ressamlar üzerindeki etkilerine de yer veriyor.

"Picasso ve Klimt: İkili Bir Avagardın Doğuşu"

Gérard Régnier (Writer, Curator)
24.03.2006 19:00

1907’de Pablo Picasso Paris’te, Gustav Klimt ise Viyana’da Modernizm’in iki başyapıtı sayılan eserlerini aynı anda tamamlamaktadır: “Avignon’lu Kızlar" ve "Adele Bloch –
Bauer’in Portresi”. Her iki eser de aşkla suçun, cinsellikle ölümün ve Eros’la Thanatos’un tarihini ele almaktadır. Picasso bu resmiyle Kübizm’e ve devrime giden yolu işaret etmektedir, Klimt ise geometrik desenlere adeta saplanarak Viyana Secession dönemi dekoratif sanatının sınırlarını zorlamaktadır. Klimt hala Doğu’ya ait bir soyutlama kavramıyla yakından ilintili bir estetiğe bağlı kalırken, Picasso yepyeni bir figüratif anlayışla eser vermektedir. Konuşmasında Régnier, aynı tarihlerde iki sanatçının benzer konulardaki farklı yaklaşımını irdeleyecek.

Film Gösterimleri

 • 24.11.2005 - 26.03.2006

  Resim Neyi Anlatır

 • 24.11.2005 - 26.03.2006

  Pablo Picasso Biyografisi

 • 24.11.2005 - 26.03.2006

  Le Mystere Picasso

Sergi Etkinlikleri

 • 24.11.2005 - 26.03.2006

  Picasso İstanbul'da - Eğitim Programları

 • 24.11.2005 - 26.03.2006

  Picasso İstanbul'da - Görme engellilere yönelik programlar

 • 08.03.2006

  Komşu Günü

Konferans ve Galeri Sohbetleri

 • 24.11.2005

  John Richardson ve Dr. Marilyn McCully

 • 30.11.2005 20:00

  Okuyan Kadın ile Karikatürler

 • 03.12.2005 14:00

  Picasso'nın natürmortları

 • 07.12.2005 20:00

  Otoportre

 • 10.12.2005 14:00

  Picasso'nun kübist insan figüleri

 • 14.12.2005

  "İki Üstad Bir Sohbet"

 • 14.12.2005 20:00

  Yoksulların yemeği

 • 17.12.2005 14:00

  Picasso'nun ilham kaynakları: Ailesi

 • 17.12.2005 14:00

  Picasso'nun heykelleri

 • 21.12.2005 20:00

  Akrobat grubu

 • 24.12.2005 14:00

  Picasso'nun seramlikleri I: Çanaklar

 • 24.12.2005 14:00

  Picasso'nun eserlerinde kadın teması

 • 28.12.2005 20:00

  Balık ve Şişeli Natürmort

 • 04.01.2006 20:00

  Oturan Kadın

 • 07.01.2006 14:00

  Picasso'nun Seramikleri II: Tabaklar

 • 07.01.2006 14:00

  Picasso'nun İlham Kaynakları: Sosyal Farkındalık

 • 11.01.2006 20:00

  Savaşçı Başı

 • 14.01.2006 14:00

  Picasso'nun heykelleri

 • 18.01.2006 20:00

  Siesta

 • 21.01.2006 14:00

  Picasso'nun yedirme kazı gravürleri

 • 25.01.2006 20:00

  Boğa Başları

 • 28.01.2006 14:00

  Picasso'nun eserlerinde kadın teması

 • 28.01.2006 14:00

  Bir ilham kaynağı olarak sanat tarihi: Silahşör portreleri

 • 01.02.2006 20:00

  Dora Maar Portresi

 • 04.02.2006 14:00

  Picasso'nun Çizim ve Eskizleri

 • 04.02.2006 14:00

  İlham kaynağı olarak ölüm ve sanat tarihi: Etrüsk Lahitleri

 • 08.02.2006 19:00

  Modernizm, Picasso ve Türk resmi

 • 08.02.2006 20:00

  Dinlenen Heykeltıraş III

 • 10.02.2006 19:00

  Picasso'nun baskı ve gravürleri

 • 11.02.2006 14:00

  Picasso'nun Çizim ve Eskizleri

 • 15.02.2006 19:00

  Bulmak, Eklemek, Dönüştürmek: Picasso'nun "İnşa Edilmiş" Heykelleri

 • 15.02.2006 20:00

  Kadın ve Çocuklar: Desen

 • 17.02.2006 19:00

  Picasso'dan "Sanatçı Yaşamları"

 • 18.02.2006 14:00

  Sanatçı ve Model

 • 22.02.2006 19:00

  Picasso ve Sahne Çalışmaları

 • 22.02.2006 20:00

  Mozarab Motifi

 • 24.02.2006 19:00

  Picasso ve Şairler: Simgecilikten Gerçeküstücülüğe Yaratıcı Diyalog

 • 25.02.2006 14:00

  Picasso, portreleri ve kişiliği

 • 25.02.2006 14:00

  Picasso'nun Duvar Halıları

 • 01.03.2006 19:00

  Biçimden Biçime Picasso

 • 01.03.2006 20:00

  Süslenen Kadınlar

 • 01.03.2006 20:00

  Avignon'lu Kızlar

 • 03.03.2006 19:00

  Picasso ve Eski Ustalar

 • 08.03.2006 19:00

  Picasso ve Siyasal Bağlanma: Pablo Picasso'nun Yaşamında ve Sanatında Siyaset

 • 08.03.2006 20:00

  Süslenen Kadınlar

 • 10.03.2006 19:00

  21. Yüzyılda Picasso

 • 11.03.2006 14:00

  Picasso'nun ilham kaynakları: Ailesi

 • 11.03.2006 14:00

  Picasso'nun seramlikleri I: Çanaklar

 • 15.03.2006 19:00

  "Model Olarak Resim: 1953-1973"

 • 15.03.2006 20:00

  Kişilik

 • 17.03.2006 19:00

  "Picasso ve Yazı Sanatı: Çizer Gibi Yazmak"

 • 18.03.2006 14:00

  Picasso'nun eserlerinde kadın teması

 • 18.03.2006 14:00

  Picasso'nun Duvar Halıları

 • 22.03.2006 19:00

  "Dünyada Picasso: Sanatın Merkezinde Bir Yabancı"

 • 22.03.2006 20:00

  Otoportre - 1899

 • 22.03.2006 20:00

  Otoportre - 1918

 • 24.03.2006 19:00

  "Picasso ve Klimt: İkili Bir Avagardın Doğuşu"

11.10.2005 - Türkiye’de Batılı bir sanatçıya ayrılan ilk büyük sergide Picasso’nun önemli eserleri sergilenecek.