Museum Program
13 July 2005 - 9 October 2005

The Image of Turks in Europe in the 17th Century

Buy A Ticket

The Image of Turks in Europe in the 17th Century

Credit Suisse'in katkılarıyla düzenlenen 17. yüzyıl Avrupa'sında Türk İmajı adlı sergide, Slovenya başta olmak üzere Orta Avrupa'daki çeşitli Müze koleksiyonları ile İngiltere ve Türkiye'deki özel koleksiyonlardan derlenen 92 yağlıboya portre, panorama ve gravür sergilendi.

Sergide, Türk korkusunun büyük bir meraka dönüştüğü, Türklere karşı savaşan kesimlerin savaş ertesi kendi yurtlarında düşmanlarının kıyafetine bürünerek yaptırdıkları portrelerin yaygınlığı, Osmanlı topraklarına ait savaş ganimeti, hediye veya ticaret yolu ile edinilmiş malzemenin Avrupa sosyal yaşamında oynadığı önemli rolün sanata yansıyan izdüşümü irdelendi.

Museum Program

A Forgotten Woman of the Republic: The Many Ways of Melek Celâl

26 December 2023 - 23 June 2024

A Forgotten Woman of the Republic: The Many Ways of Melek Celâl

Events

View All
SSM Friendly Card Advantages

SSM Friendly Card Advantages

Enjoy a privileged museum experience throughout the year with the Sakıp Sabancı Museum membership program. Take advantage of different privileges for a year, and be a source of support and inspiration by gifting your loved ones.

Buy Card