Konservasyon

Konservasyon Laboratuvarı

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Konservasyon Birimi, Müze koleksiyonlarını korumak amacıyla, küratöryel birimler ile işbirliği içerisinde çalışır. Sakıp Sabancı Müzesi Laboratuvarı, Türkiye’de, odağında kâğıt olan ilk konservasyon laboratuvarlarından biridir. Laboratuvar, Müze’nin kurulumu aşamasında Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu’nun konservasyon ve restorasyonunun gerçekleştirilmesi için düzenlenmiştir. Ancak, sonraki yıllarda çalışmaların kapsamı tablo, taş ve mobilya koleksiyonlarının korunmasını da içerecek şekilde genişletilmiştir. Laboratuvar, kâğıt ve kitap konservasyonu ile restorasyonu için gerekli tüm ekipmanı barındırmaktadır.

Taş eserler haricinde Müze koleksiyonlarının tamamı bina içerisinde mikro iklimlendirme koşulları sağlanarak korunmaktadır. Ortamın sıcaklık ve nem değerleri HVAC cihazları ile yönetilmekte ve merkezi santral sistemi ile kontrol altında tutulmaktadır. Bu değerler 365 gün 24 saat sabit kalacak şekilde ayarlanmıştır. Haşere ile mücadele, afet/risk yönetimi, taşıma ve paketleme gibi işler, uzman kurumlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Önleyici Koruma

Koleksiyonların bir bölümü eser depolarında tutulmaktadır. Çerçeveli eserler, raylar üzerinde kayan asma sistemlerine asılmıştır; mobilya ve üç boyutlu eserler ise raflara dizilmiştir. Elyazması kitaplar asitsiz kartondan toz geçirmeyen fakat hava alan kutular içerisinde korunurlar. Çerçevesiz olan tek yaprak halindeki eserler yine asitsiz zarflar içerisinde yatay konumda raflara yerleştirilmiştir. Fotoğraf, kartpostal, mektup ya da gazete gibi belgeleri içeren arşiv koleksiyonları ise pamuklu kâğıtlar içerisinde arşiv kutularında saklanmaktadır.

Koleksiyonlarda yer alan eser ve malzemelerin tamamı özgün bir numaralama sistemi ile kataloglanmıştır. Eserlerin müze içerisindeki yer değişimi bu katalog üzerinden takip edilmektedir.

Konservasyon departmanının işleyişi ICOM (International Comitee of Museums) kuruluşunun etik kurallarına uyacak şekilde düzenlenmiştir.

Bilimsel Araştırmalar

Sakıp Sabancı Müzesi bilimsel araştırmalarını yürütürken, bağlı olduğu Sabancı Üniversitesi’nin fakülte ve araştırma merkezlerinden faydalanır. Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde konservasyon araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunacak cihazlar yer almaktadır. Aynı zamanda Bilgi Merkezi’ndeki kütüphaneler arası ödünç alma sistemi ile her tür yayına ulaşma olanağı bulunmaktadır. Elemental analiz, organik yapı analizi, görüntüleme gibi yöntemler kullanılarak bilimsel araştırmalar gerçekleştirilebilmektedir.


Sergiler

Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey

Görünenin Ötesinde Abdülmecid Efendi

Bilimsel Yayınlar

14 October 2019

A Comparative Chemometric Study of Osman Hamdi Bey’s Paintings

Gülsu Şimşek, Filiz Kuvvetli, Lynn Lee, Nurçin Kural Özgörüş
Detaylı Bilgi

10 Ekim 2017

Analysis of Deterioration Phenomena in a Koran by Nineteenth Century Ottoman Calligrapher Mehmed Şevki

Nurçin Kural Özgörüş, Cüneyt H. Ünlü, Orhideja Grupče, Feray Bakan, Meltem Sezen
Detaylı Bilgi

14 October 2019

Analysis of 6 Canvases from Osman Hamdi Bey’s Paintings Using PCA on FTIR-ATR data

Cüneyt H. Ünlü, Filiz Kuvvetli, Hüma Arslaner
Detaylı Bilgi

14 October 2019

Analysis of Pigments on a 19th Century Calligrapher’s Box

Meltem Sezen, Feray Bakan, Filiz Kuvvetli, Gülsu Şimşek, Barış Yağcı, Ayşe Aldemir Kilercik
Detaylı Bilgi

14 October 2019

The Preservation of Ottoman Manuscripts

Nurçin Kural Özgörüş
Detaylı Bilgi

Etkinlikler

Osman Hamdi Bey'in Çalışma Tekniklerinin Keşfine Dair Bulgular

21 Aralık 2018

Osman Hamdi Bey'in Çalışma Tekniklerinin Keşfine Dair Bulgular

İletişim

Telefon

+90 212 277 22 00