Tüm Sanatçılar
Sanatçı

Namık İsmail

1890-1935 
Namık İsmail

Hattat İsmail Zühdü’nün oğlu olan Namık İsmail, Samsun'da doğdu. Hamidiye Mektebi’nde okurken ilk resim öğretmeni Viçen Arslanyan oldu. Sainte Pulchérie, Saint Benoît ve Mekteb-i Sultânî’de (Galatasaray Lisesi) öğrenim gördü, Mekteb-i Sultânî’de Şevket Dağ’dan resim dersleri aldı. 1911’de ailesinin desteğiyle Paris’e gitti. Burada kısa süre Académie Julian’da François Schommer ve Jean-Paul Gervais’nin atölyelerine devam eden Namık İsmail, İbrahim Çallı’nın yönlendirmesiyle École des Beaux-Arts’da Fernand Cormon’un atölyesine katıldı. 1914’te İstanbul’dayken Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla yedek subay olarak Kafkas cephesine gönderildi. 1917’de sanatçıları savaş resimleri yapmaya teşvik etmek amacıyla kurulan Şişli Atölyesi’nde çalıştı. Bu atölyenin sonucunda ortaya çıkan resimlerin yurt dışında sergilenmesi sürecinde sanat tarihçisi, ressam ve devlet adamı Celâl Esad Arseven’in yardımcısı olarak 1918’de Viyana’ya gitti. Aynı yıl gittiği Berlin’de Lovis Corinth ve Max Liebermann’ın atölyelerinde çalıştı. 1919’da İstanbul'a döndüğünde Gazi Osman Paşa Mektebi’nde resim öğretmeni olarak çalıştı. 1920’de İtalya’ya gitti ve orada bir yıl kaldı. İleri gazetesinde ressam ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı. 1922’de Paris’e gitti, burada bulunduğu sırada Pierre Loti’nin Les Désenchantées adlı kitabını resimledi. 1926’da Maârif Vekâleti’ne bağlı resim eğitimini denetlemekle görevli müfettişliğe atandı. 1927’de Sanâyi-i Nefîse Mektebi müdürlüğüne atandı ve aynı kurumda atölye hocalığı yaptı. Müdürlüğü sırasında Akademi’ye yeni düzenlemeler getirerek resim ve heykel bölümlerini Paris’teki  École des Beaux-Arts’da uygulanan program doğrultusunda yapılandırdı. 1935’teki ölümüne kadar bu görevini sürdürdü.

Detaylar

Rolü:
Sanatçı

Diğer Sanatçılar

Ruhi Arel

Ruhi Arel

1880-1931