22 Aralık 2012

Empresyonizmin Türk Resmine Etkileri

Empresyonizmin Türk Resmine Etkileri

Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu tarafından 22 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te verilecek konferansta, izlenimciliğin, Osmanlı İmpratorluğu’ndan Cumhuriyet’e uzanan süreçte Modern Türk Resmi üzerindeki yansımaları ele alınacak. 19. yüzyılda modern sanatın gelişimi açısından bir dönüm noktası olarak kabul edilen izlenimciliğin, Türkiye’deki yansımaları, ülkenin modernleşmesi açısından irdelenecek. İzlenimcilikle birlikte telaffuz edilen bohem sanatçı tipinin Türkiye’deki duruşu, Paris’te sanat akımlarının doğuşuna sahne olan kafe ve atölyelerle İstanbul’daki sanat ortamı arasındaki benzerlikler sorgulanacak. Konferansta, izlenimci ve 1914 kuşağı sanatçılarının tavırları, konu seçimleri, duruşları arasındaki paralellikler de ele alınacak.

Other Events

Müzede Yoga 2024

5 Haziran - 25 Eylül 2024, Çarşamba

Müzede Yoga 2024

Events

View All