Tüm Sanatçılar
Sanatçı

Ahmed Ziya Akbulut

1869-1938 
Ahmed Ziya Akbulut

Ahmed Ziya Akbulut, İstanbul’da, Fatih’te doğdu. Kuleli Askerî İdâdîsi’ni tamamladıktan sonra 1889’da Mekteb-i Harbiyye’den mezun oldu. Önce Edirne Askerî İdâdîsi’nde öğretmenlik yaptı, sonra 1890’da İstanbul’a tayin edildi ve pek çok okulda öğretmen olarak çalıştı. Matematik, geometri, perspektif, Fransızca ve astronomi alanlarında ders verdi. 1890-1894 arasında İkinci Ordu Erkân-ı Harp Dairesi’ndeki askeri haritaların düzeltilmesinde görev aldı. 1892 yılında Sanâyi-i Nefîse Mektebi’ne resim öğrencisi olarak girdi. Bu sırada hocası Osman Nuri Paşa’nın dersinde yardımcılık yaptı ve Hoca Ali Rıza’nın atölyesine devam etti. 1897 yılında yaptığı diploma resmi, tek figür temalı Lehimci tablosudur. Ressamlığının yanı sıra matematikçi, astronom ve iyi bir mücellit (ciltçi) olan Ahmed Ziya Akbulut, 1898-1912 arasında ünlü hattat Hacı Sami Efendi’den hat dersleri aldı. 1914 yılında Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nde matematik ve perspektif öğretmenliğine başladı. 1919 yılında Kandilli Rasathanesi’nde müdür yardımcılığına atandı. Son müneccimbaşı olan Hüseyin Hilmi Efendi’den ilm-i nücûm (yıldızbilimi) dersleri aldı ve 1920’de Eyüp Sultan Camii Muvakkithanesi’nde muvakkit oldu. 1924’te Türk ve İslam Eserleri Müzesi müdürlüğüne atandı. Resme ve matematiğe olan ilgisini bir araya getirdiği Amel-i Menâzır (Perspektif) ve Usul-ı Ameliye-i Fenn-i Menâzır (Uygulamalı Perspektif) kitaplarında resimde perspektifin kullanımını ele aldı. Bu iki eser Sanâyi-i Nefîse Mektebi ve Mekteb-i Harbiyye’de ders kitabı olarak okutuldu. Emekliliğinin ardından Sanâyi-i Nefîse’de perspektif derslerine devam eden Akbulut; takvim, astronomi, matematik ve perspektif üzerine yirmiye yakın kitap yazdı.

Detaylar

Rolü:
Sanatçı

İlgili Eserler

Lehimci

Lehimci

Detaylı İncele

Diğer Sanatçılar