Tüm Sanatçılar
Sanatçı

Osman Hamdi Bey

1842-1910 
Osman Hamdi Bey

Sadrazam İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu olan Osman Hamdi Bey İstanbul’da doğdu. İlköğreniminin ardından eğitimine, devlet hizmetinde çalışacak kâtipler yetiştirmek amacıyla kurulan Mekteb-i Maârif-i Adliyye’de devam etti. Tercüme Odası’nda memur olduğu 1860’ta, babası tarafından hukuk öğrenimi görmesi için Paris’e gönderildi. Orada bulunduğu süre içerisinde, Gustave Boulanger’nin resim derslerini takip etti ve Paris Salon Sergileri’nin kayıtlarına göre, Isidore Pils’in de öğrencisi oldu. Hocası Boulanger kadar dönemin ünlü oryantalist ressamı Jean-Léon Gérôme’dan da etkilenerek ürettiği oryantalist konulu resimler, Paris ve Londra’da sergilendi. 1869’da İstanbul’a döndükten sonra, Vilâyet-i Umûr-ı Ecnebiyye (Yabancı İşleri) Müdürü olarak Midhat Paşa’nın maiyetinde Bağdat’a gitmek üzere görevlendirildi. 1878’de kendini tamamen resme adamak adına memuriyet görevinden istifa ettikten sonra, 1881’de Müze-i Hümâyun’un (İstanbul Arkeoloji Müzeleri) müdürlüğüne getirildi, ardından 1882’de kurulan Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nin de müdürlüğünü üstlendi. 1884’te Âsâr-ı Atîka Nizamnâmesi’ni (Eski Eserler Yönetmeliği) yeniden düzenleyerek Osmanlı topraklarındaki tarihi eserlerin yasal korunması adına önemli adımlar attı.

Detaylar

Rolü:
Sanatçı

İlgili Eserler

Kuran Okuyan Hoca

Kuran Okuyan Hoca

Detaylı İncele

Diğer Sanatçılar