Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu

Sokollu Mehmed Paşa'ya verilen berat

21-30 Receb 983 / 26 Ekim-4 Kasım 1575

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (Emirgan, İstanbul, Türkiye)

Belge, Sultan III. Murad’ın “Şah Murad b. Selim Şah Han el-muzaffer daima” diye okunan tuğrasını taşımaktadır. Belgeye göre, Veziriazam Sokollu Mehmed Paşa (ö. 1579), daha önce Sultan Süleyman (h. 1520-1566) tarafından Kapı Ağası Yakub Ağa’ya mülk olarak verilen Çirmen sancağı ve nahiyesindeki Yundalanı köyünün ispençelerini Yakub Ağa’dan satın almıştır. Paşa, bu satış karşılığında mülkname almıştır. Belge ile bu mülknamenin şartları yenilenmektedir. Bu yerler Mehmed Paşa’ya aittir ve istediği gibi kullanma hakkına sahiptir; satabilir veya vakfedebilir. Kimsenin müdahale etme yetkisi yoktur. Berat adı verilen belgelerin geçerliliği, bu belgeyi veren sultanın ömrü ile sınırlıdır. Bu nedenle beratların içeriğinin, tahta yeni çıkan sultanın tuğrasının yer aldığı yeni bir beratla tekrarlanması gerekmektedir. Burada da Sultan II. Selim (h. 1566-1574) tarafından verilen bir önceki belgenin Sultan Murad tuğrasının yer aldığı bir belgeyle yenilendiği görülmektedir. Belgenin ilk satırının tamamı ile üçüncü ve dördüncü satırlardaki Mehmed Paşa’ya ait unvanlar altınla yazılmıştır. Belgenin en dikkat çekici bölümü tuğradır. Lacivert renkteki tuğranın kenarları altın yaldız tahrirlidir. Tuğra, saray nakkaşhanesinin üstat bir müzehhibi tarafından tezhiplenmiş olmalıdır.

Detaylar

Koleksiyon
Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu
Başlık
Sokollu Mehmed Paşa'ya verilen berat
Tarih
21-30 Receb 983 / 26 Ekim-4 Kasım 1575
Boyutlar
130,3 x 33,5 cm
Malzemeler
Kâğıt üzerine siyah mürekkep, boya ve altın
Bulunduğu Yer
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (Emirgan, İstanbul, Türkiye)
Obje Numarası
160-0029-SMU
Telif Hakkı
© Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi


İlgili Eserler

Kıt'a

Kıt'a

Detaylı İncele

Murakka

Murakka

Şeyh Hamdullah (ö. 1520)

Detaylı İncele

Kategoriler

Konu

Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu

Format

Kâğıt üzerine siyah mürekkep, boya ve altın

Tarih / Dönem

21-30 Receb 983 / 26 Ekim-4 Kasım 1575

Coğrafi Konum

İstanbul, Türkiye