Konservasyon

Laboratuvar

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Konservasyon Birimi, Müze koleksiyonlarını korumak amacıyla, küratöryel birimler ile işbirliği içerisinde çalışır. Sakıp Sabancı Müzesi Laboratuvarı, Türkiye’de, odağında kâğıt olan ilk konservasyon laboratuvarlarından biridir. Laboratuvar, Müze’nin kurulumu aşamasında Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu’nun konservasyon ve restorasyonunun gerçekleştirilmesi için düzenlenmiştir. Ancak, sonraki yıllarda çalışmaların kapsamı tablo, taş ve mobilya koleksiyonlarının korunmasını da içerecek şekilde genişletilmiştir. Laboratuvar, kâğıt ve kitap konservasyonu ile restorasyonu için gerekli tüm ekipmanı barındırmaktadır.

Koleksiyon

Taş eserler haricinde Müze koleksiyonlarının tamamı bina içerisinde mikro iklimlendirme koşulları sağlanarak korunmaktadır. Ortamın sıcaklık ve nem değerleri HVAC cihazları ile yönetilmekte ve merkezi santral sistemi ile kontrol altında tutulmaktadır. Bu değerler 365 gün 24 saat sabit kalacak şekilde ayarlanmıştır. Haşere ile mücadele, afet/risk yönetimi, taşıma ve paketleme gibi işler, uzman kurumlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Eser Deposu Yönetimi

Koleksiyonların bir bölümü eser depolarında tutulmaktadır.  Çerçeveli eserler, raylar üzerinde kayan asma sistemlerine asılmıştır; mobilya ve üç boyutlu eserler ise raflara dizilmiştir. Elyazması kitaplar asitsiz kartondan toz geçirmeyen fakat hava alan kutular içerisinde korunurlar. Çerçevesiz olan tek yaprak halindeki eserler yine asitsiz zarflar içerisinde yatay konumda raflara yerleştirilmiştir. Fotoğraf, kartpostal, mektup ya da gazete gibi belgeleri içeren arşiv koleksiyonları ise pamuklu kâğıtlar içerisinde arşiv kutularında saklanmaktadır. 

Koleksiyonlarda yer alan eser ve malzemelerin tamamı özgün bir numaralama sistemi ile kataloglanmıştır. Eserlerin müze içerisindeki yer değişimi bu katalog üzerinden takip edilmektedir.

Konservasyon departmanının işleyişi ICOM (International Comitee of Museums) kuruluşunun etik kurallarına uyacak şekilde düzenlenmiştir. 

Kültürel Mirası Koruma Buluşması

Konservasyon Laboratuvarı Yöneticisi Nurçin Kural Özgörüş, “Kültürel Mirası Koruma Buluşması” başlıklı etkinlik serisinde, ziyaretçilere Müze koleksiyonlarında yer alan eserlerin nasıl korunduğuyla ilgili bilgiler vermektedir. Üç ayda bir düzenlenen bu etkinliklerde konservasyon, restorasyon, kültür varlıkları kavramları ile müze iklimlendirmesi, estetik çerçevede teşhir düzeni kuralları gibi konular işlenmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Katılım zamanlarını öğrenmek için e-posta adresinizi bırakınız.

Bilimsel Araştırmalar

Sakıp Sabancı Müzesi bilimsel araştırmalarını yürütürken, bağlı olduğu Sabancı Üniversitesi’nin fakülte ve araştırma merkezlerinden faydalanır. Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde konservasyon araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunacak cihazlar yer almaktadır. Aynı zamanda Bilgi Merkezi’ndeki kütüphaneler arası ödünç alma sistemi ile her tür yayına ulaşma olanağı bulunmaktadır. Elemental analiz, organik yapı analizi, görüntüleme gibi yöntemler kullanılarak bilimsel araştırmalar gerçekleştirilebilmektedir.

Bilimsel Yayınlar

 

A Comparative Chemometric Study of Osman Hamdi Bey’s Paintings 

Gülsu Şimşek, Filiz Kuvvetli, Lynn Lee, Nurçin Kural Özgörüş

 

Analysis of Deterioration Phenomena in a Koran by Nineteenth Century Ottoman Calligrapher Mehmed Şevki 

Nurçin Kural Özgörüş, Cüneyt H. Ünlü, Orhideja Grupče, Feray Bakan, Meltem Sezen

 

Analysis of 6 Canvases from Osman Hamdi Bey’s Paintings Using PCA on FTIR-ATR data 

Cüneyt H. Ünlü, Filiz Kuvvetli, Hüma Arslaner

 

Analysis of Pigments on a 19th Century Calligrapher’s Box 

Meltem Sezen, Feray Bakan, Filiz Kuvvetli, Gülsu Şimşek, Barış Yağcı, Ayşe Aldemir Kilercik

  

The Preservation of Ottoman Manuscripts 

Nurçin Kural Özgörüş

 

Erişim, Konservasyon ve digitalSSM

Konservasyon ve erişim, amaçları dolayısıyla birbirlerini dışlayan içeriklere sahip iki kavramdır.  Ancak Sakıp Sabancı Müzesi, misyonu kapsamında bu kavramları uzlaştırmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirir. Koleksiyonda yer alan eserlerin tamamının ayrıntılı görüntülenerek dijital ortama aktarılması, dünyanın herhangi bir yerinden kullanıcıya erişim olanağı sağlarken, eserler fiziksel korunma ortamlarında kalmaya devam eder.  Koleksiyonun görüntülerine ulaşmak için tıklayınız

İletişim

Nurçin Kural Özgörüş 

Konservasyon Laboratuvarı Yöneticisi 

nurcin.kural@sabanciuniv.edu