Serginin Hikâyesi

Picasso, 1971 © Ara Güler

Pablo Picasso

(1881-1973)


Pablo Ruiz Picasso'nun uzun yaşamı boyunca yarattığı yapıtlar modern yirminci yüzyıl sanatındaki gelişmelere paralel gitmiştir. Bu yapıtların modern sanata katkısı da son derece önemlidir. Picasso her şeyden önce bir ressamdı, ama sanat faaliyetleri çizimi, baskıları, heykel, seramik ve tiyatro tasarımlarını da kapsıyordu. O anda hangi alanda çalışıyorsa, her fırsatta o alanın niteliklerini, tekniklerini araştırmaya, geliştirmeye çalışırdı. Kendi yaratma gücüne inancı tamdı, erken yaşlarda sanatında devrim yapmaya girişmiş, bir yirminci yüzyıl ressamının dünyayı betimlemenin yeni yollarını nasıl keşfedebileceğini araştırmıştı. Picasso yeniliklere son derece açıktı, büyük bir heyecanla deneyler yapar, hem çağdaşı sanatçılardan hem de eski bütün ustalardan ilham alırdı. Ama sonuç ne taklit, ne de pastiş olurdu; o, esin kaynaklarını gerçekten özgün bir sanata dönüştürürdü. Bu sanatın tamamlayıcı özelliği ise, yaratıcısının eliydi.


Pablo Picasso'nun hayatı ve sanatı >>

Picasso İstanbul'da - Dönemler, Eserler

Picasso İstanbul’da sergisi için Ferit Edgü’nün eserlerin arkasındaki hikâyeleri ve sanat tarihsel analizlerini kaleme aldığı sesli rehberi, Müşfik Kenter’in sesinden dinleyebilirsiniz.

“Başkaları kendi yaşam öykülerini yazar, bense resim yaparım. Bitmiş olsa da olmasa da tablolarım günlüğümün sayfalarıdır, böyle oldukları için değerlidirler. Gelecek, tercih ettiği sayfaları seçecektir. Seçmek bana düşmez.”
Pablo Picasso

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, 24 Kasım 2005 – 26 Mart 2006 tarihleri arasında, 20. yüzyılın en büyük ressamlarından olan Pablo Picasso’nun eserlerine ev sahipliği yaptı. Picasso İstanbul’da sergisi, Türkiye’de dünyaca ünlü bir sanatçıya ayrılan ilk kapsamlı sergi olma özelliğini taşır. Picasso’nun 92 yıllık sanat yaşamındaki tüm dönemleri kapsayan sergide, 51 yağlıboya, 47 çizim, 13 seramik, 12 heykel, 8 gravür, 2 taşbaskı ve 2 duvar halısı olmak üzere, ressamın tüm dönemlerini kapsayan 135 eser yer aldı.

Katalog

Picasso İstanbul'da

Picasso İstanbul’da sergisinin kataloğunda, sergi küratörü, sanat tarihçi Marilyn McCully’nin, Picasso’nun tüm dönemlerine ışık tutan “Pablo Picasso: Giriş” adlı makalesi, aynı zamanda sanatçının yakın arkadaşı olan Picasso biyografisti John Richardson’ın “Özel Yaşamında Picasso” adlı yazısı, gerçeküstücü bir yazar olan Michel Leiris’in Picasso’nun öldüğü yıl (1973) yazdığı “Sanatçı ile Modeli” başlıklı denemesinden bir bölüm yer almaktadır.

İlk kez 1937’de Paris’e giden, burada Gertrude Stein, Tristan Tzara ve Picasso ile dostluk kuran Abibin Dino, 1953’te Madoura atölyesinde çalışmaya başlar. Burada kendi seramik çalışmalarının yanı sıra Picasso’nun desenlerini seramiklere uygulayanlardan biri olur. Katalogdaki metin, Abidin Dino’nun Vallauris’teki atölyede Picasso ile geçirdiği iki günü anlatır.
Çevrimiçi Oku >>
Picasso’nun tüm eserleri © Succession Picasso
Marilyn McCully’den makale ve katalog metinlerini temin eden © Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte
Diğer metinler © Yazarlar ve varisleri


Konferanslar

Çocuklar İçin

Sesli Çocuk Kitabı

Ben Picasso

Çocuk Atölyesi

Kes Yapıştır - Çılgın Maskeler

Diğer Çevrimiçi Sergiler