30 Mayıs 2023

SSM'de Türk Resmi Konuşmaları: Dr. Özlem İnay Erten

SSM'de Türk Resmi Konuşmaları: Dr. Özlem İnay Erten

“SSM’de Türk Resmi Konuşmaları” konferans serisi, 30 Mayıs’ta Dr. Özlem İnay Erten’in “Hüseyin Zekâî Paşa'nın Resimleri, Koleksiyonculuğu, Fotoğrafları ve Sanat Yazarlığı Üzerine” konuşmasıyla devam ediyor. 
Türkiye’de Batılı anlamda tuval resminin gelişiminde önemli bir yeri olan Asker Ressamlar kuşağının güçlü temsilcilerinden olan, özellikle natürmort ve peyzaj türündeki çalışmalarıyla tanınan Hüseyin Zekâî Paşa; resimlerinin yanı sıra, arşiv, belgeleme, fotoğrafçılık, müzecilik, koleksiyonculuk, resim öğretmenliği ve sanat yazarlığı gibi farklı alanlardaki çalışmalarıyla sanat tarihimizde öncü bir rol oynamış ve dönemin kültür sanat hayatına önemli katkılarda bulunmuştur. Harbiye Mektebi'nde öğrenciyken yaptığı bir resim ile II. Abdülhamid'in dikkatini çekip Yıldız Sarayı'na yaver olarak alınmış, yaşamının yaklaşık otuz yılını geçirdiği saray kompleksinde çeşitli görevler üstlenmiştir. Sarayda bir askerî müze kurulmasında ve saraya gelen önemli yabancı konukların ağırlanmasında görev almış, saray kompleksindeki bazı köşklerin duvar resimlerini yapmış, padişah için fotoğraf albümleri hazırlamış, Yıldız Porselen Fabrikası'nda üretilen porselenleri resimlemiş, Bursa ve çevresindeki şehirlerde eski eserlerin araştırılmasına katılmıştır. 
II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle emekli olan sanatçı, en başarılı resim çalışmalarını bu dönemde üretmiş; sanat yazarı, koleksiyoncu ve sanat danışmanı olarak da çalışmaya devam etmiştir. 1913 yılında matbu anlamda sanat tarihi yazımındaki ilkler arasında değerlendirilen Mübeccel Hazineler isimli kitabını yayımlamış, 1917 yılında Maarif Nezareti tarafından Sanayi-i Nefise Encümeni üyeliğine tayin edilmiş ve bu komisyonun başkanlığını yapmış; 1916, 1917 ve 1919 yıllarında dönemin en önemli sanat etkinliklerinden Galatasaray Sergileri'ne katılmıştır.

Etkinlik Başlangıç Saati: 16:00
 
- Konferans, aksi belirtilmediği sürece, müze konferans salonunda gerçekleştirilir. 
- Konferans ücretsizdir ve kayıt gerektirmemektedir.
- Etkinlik sırasında video kaydı alınacaktır.
- Etkinlik dili, Türkçedir.

Diğer Etkinlikler

Müzede Yoga 2024

5 Haziran - 25 Eylül 2024, Çarşamba

Müzede Yoga 2024

Etkinlikler

Tümünü Görüntüle